اصول طراحی وب سایت های چند زبانه

شرکت‌ها دریافته اند که می‌توانند با جلب نظر گروه متنوعی از کاربران، خود را نسبت به رقبایشان متمایز کنند. برای رسیدن به چنین هدفی موضوع ایجاد سایت‌های چند زبانه مطرح می شود. طراحی یک وب سایت چندزبانه بصورت آنلاین نیاز به سرمایه گذاری قابل توجهی در وقت و هزینه دارد.یکی از رایج‌ترین مشکلات تجربه کاربری […]