مراحل طراحی یک سایت تاثیر گذار در دیهوک

برای اینکه یک سایت تاثیرگذار را طراحی کنیم باید موارد زیر را در نظر داشته باشیم: ۱. روانشناسی مشتری در اولین مرحله برای افزایش تاثیرگذاری وب سایت در ذهن مخاطب باید به درک درستی از کاربران رسید. برای دستیابی به این درک اقدامات زیر ضروری است: شناخت مخاطب هر کسب و کاری دارای پرسناهای مختلفی […]