اهمیت ساخت سایت  دربرند سازی کسب و کارها در خضری دشت بیاض

برند را می‌توان یک مفهوم جدید دانست که در عصر بازاریابی دیجیتال از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. هر آنچه که باعث ماندگاری مشتریان قدیمی یک کسب و کار و جذب مشتریان جدید شود را می‌توان اثرگذاری برند نامید.کسب و کارهای پیشرو سعی می‌کنند با استفاده از تکنیک‌هایی برند خود را بسازند. تاثیر زیاد وب […]