ساخت سایت فروشگاهی در اسفدن

مبنای تمام سایت های فروشگاهی این است که شما به نحوی از کاربران خود بخواهید که محصولی که شما دارید را بخرند. در همین راستا در فرایند خرید شما از مشتری می خواهید اطلاعات شخصی و حساسی مانند اطلاعات کارت بانکی خود را در فرم “تکمیل خرید” وب سایت تان وارد کنند. که در صورتی که وب […]