حسین برهانی : مدیر گروه تبلیغاتی آزبکو

سعید تیموری : کارگردان | تدوین گر | بدلکار

امید ابوالحسنی : آهنگساز | بازیگر | بدلکار

فاطمه فتاحی نیا : بازیگر | بدلکار

محمد رسولی : کارگردان | اجرای سازه های تبلیغاتی
علی نعمتی : نئون ساز
یاسر اسماعیلی : مجری سازه های تبلیغاتی